Indra Pendengar
Indra pedengaran manusia yaitu telinga. Telinga merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk mendengar suara atau bunyi. Suara yang dapat kita dengar adakah sura-suara yang memiliki frekuensi antara 20Hz – 200Hz.


1.Bagian-Bagian Pada Telinga
            Telinga manusia terdiri atas tiga bagian yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam.

a) Telinga luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar, gendang telinga (membrane timfani)
            
1) Daun telinga, berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi.
            
2) Liang telinga, berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi ke selaput gendang telinga. Disepanjang dinding liang telinga terdapat rambut halus, kelenjar keringat, yang berfungsi menghalalngi debu, dan air yang masuk.
            
3) Selaput gendang telinga(membran timfani), yang membatasi telinga luar, dan telinga tengah. Berfungsi untuk menangkap getaran.

b) Telinga bagian tengah terletak di sebelah dalam membrane timfani.Pada telinga tengah terdapat saluran Eustachius, dan tiga tulang pendengaran.

1) Saluran Eustachius, berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga udara di luar dan di dalam akan sama.

2) Tulang pendengaran, berfungsi untuk mengantarkan,dan memperbesar getaran ke telinga bagian dalam. Tulang pendengran ada tiga, yaitu tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi.

c) Telinga bagian dalam berfungsi untuk mengntarkan,dan memperbesar getaran ke pusat pendengaran oleh urat saraf. Berikut penyusun telinga dalam.
            
1) Tingkap jorong, berfungsi menerima,dan menyampaikan getaran.
            
2) Rumah siput, berfungsi menerima,memperbesar,dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran.
            
3) Tiga saluran setengah lingkaran, berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh, dan menjaga keseimbangan.

2.Proses Mendengar
            Suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga,kemudian sampai ke gendang telinga bergetar sampai ke gendang telinga sehingga membuat gendang telinga bergetar. Getaran ini akan diteruskan oleh tiga tulang pendengran ke tingkap jorong, dan diteruskan ke rumah siput. Di dalam rumah siput, cairan limfa akan bergetar sehingga merangsangkan ujung-ujung saraf pendengran, dan menimbulkan implus saraf yang ditujukan ke otak. Di dalam otak, implus tersebut akan diolah sehingga kita bisa mendengar, dan mengenali suara tersebut.

3. Alat Keseimbangan
            Fungsi keseimbangan ini terdapat pada telinga dalam yang dilaksanakan oleh tiga setengah lingkaran utrikus, dan sakulus. Tiga organ tersebut maka telinga bagian dalam dapat mendeteksi :
   
   a)     Posisi tubuih yang brhubungan dengan gravitasi(keseimbangan statis) yang dilakukan okeh utrikulus,dan sakulus. 
    
    b)     Gerakan tubuh(keseimbangan dinamis) yang dilakukan oleh tiga saluran setengah lingkaran.

4. Gangguan Pada Telinga
            
a) Gangguan telinga disebabkan oleh luka pada telinga bagian luar yang terinfeksi atau otitis sehingga mengeluarkan nanah.
            
b) Penumukan kotoran sehingga menghalangi getaran suara untuk sampai ke gendang telinga.
            
c) Kerusakan  gendang telinga,misal gendang teling pecah. Disebabkan oleh dua hal, yaitu kapasitas suara yang didengar terlalu kuat,dan terkena suatu benda yang tajam.
            
d) Otosklerosis, adalah kelainan pada tukang sanggurdi yang ditandai dengan gejala tinitus(dering pada telinga) ketika masa kecil.
            
e) Presbikus, adalah perusakan pada sel saraf telinga yang terjadi pada usia manula.

            
f) Rusaknya reseptor pendengran pada telinga bagian dalam akibat dari mengdengarkan suara yang amat keras.

Tidak ada komentar

Leave a Reply

Note:

Please do leave a comment.. and don't forget to join :D

Friends